VCCA

Hội thảo: “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng – Kinh nghiệm của Nhật Bản”

edf40wrjww2News:News_Content

Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức 03 hội thảo tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh trong ngành xây dựng cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong lĩnh vực xây dựng tại 3 Miền (Bắc, Trung, Nam).

Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh và hội thảo tại Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 3 năm 2013.

Tại Hà Nội, hội thảo “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng – Kinh nghiệm của Nhật Bản” sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại Khách sạn Sheraton – Số 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.

Hội thảo có sự tham dự của Ông Trần Anh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Ông MUROOKA Naomichi – Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Ông Osamu IGARASHI – Chuyên gia Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản (JFTC) cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp xây dựng và các cơ quan báo chí truyền thông.

Xin vui lòng đăng ký tham dự theo thông tin trong Giấy mời (file kèm theo).

Trân trọng./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định