BVNTD

Hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Mục đích của báo cáo này nhằm đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực dưới góc độ của chính sách và pháp luật cạnh tranh và các tiêu chí được các tổ chức quốc tế sử dụng đánh giá cạnh tranh ở các nước đang phát triển (DFID, OECD, ICN). Theo cách tiếp cận này, Báo cáo xem xét và đánh giá quy mô của thị trường; rào cản gia nhập và rút lui khỏi thị trường; cấu trúc thị trường và thực trạng hoạt động cạnh tranh trên thị trường, qua đó nhận diện các hành vi phản cạnh tranh đã, đang và có khả năng xuất hiện trên thị trường liên quan trong từng lĩnh vực được đánh giá.

Báo cáo được công bố nhằm phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế cũng như các chủ thể đang hoạt động kinh doanh trên thị trường trong việc điều chỉnh chính sách quản lý ngành, quản lý cạnh tranh và chiến lược hay quyết định kinh doanh (gia nhập hay rút khỏi thị trường nếu như ngành/lĩnh vực có mức độ cạnh tranh thấp hoặc cao).


Hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”

Tham dự Hội thảo có đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế và pháp lý trong nước và quốc tế cùng đông đảo các Hiệp hội, Tổng công ty và doanh nghiệp hoạt động trong 10 lĩnh vực. Tại Hội thảo, Lãnh đạo Cục quản lý cạnh tranh (Ông Vũ Bá Phú, Phó Cục trưởng), chủ trì Hội thảo đã nhấn mạnh “Báo cáo này là một trong những nỗ lực của Cục Quản lý Cạnh tranh nhằm góp phần tạo lập và duy trì môi trường cạnh tranh công bằng và lành mạnh cho mọi thành phần kinh tế hoạt động tại thị trường Việt nam” và “Việc công bố Báo cáo này cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về chính sách và pháp luật cạnh tranh cũng như xây dựng văn hóa cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhóm đối tượng khác có liên quan…”.

Các ý kiến nhận xét/bình luận của một số chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt nam (TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cao cấp; TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt nam; TS Võ Trí Thành, Viện phó Viện Quản lý kinh tế trung ương) đều cho rằng Báo cáo đáp ứng được nhu cầu bức thiết của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, rất cần thực hiện cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, vận dụng khoa học-công nghệ để thu lợi nhuận hợp pháp cũng như đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng thay vì lạm dụng vị thế độc quyền hay thống lĩnh thị trường, tạo ra sự trì trệ trong nền kinh tế. Chính vì vậy, việc xây dựng báo cáo nên được thực hiện hàng năm và mở rộng tới các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

“Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực” được công bố tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (ngày 20/10/2010) với sự tham gia của đại diện các cơ quan Chính phủ, giới nghiên cứu, giới luật gia và doanh nghiệp.

Báo cáo này do Nhóm chuyên gia tư vấn thực hiện dưới sự hướng dẫn và tổng hợp của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương. Báo cáo được tài trợ của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO (B-WTO).

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương