BVNTD

Hội thảo về “Vai trò của hiệp hội trong việc thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh”

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Nhân dịp tổ chức Khóa đào tạo về kỹ năng vụ việc cạnh tranh – Kinh nghiệm của Nhật Bản, nhằm tăng cường hoạt động phổ biến chính sách cạnh tranh cho các doanh nghiệp và hiệp hội Việt Nam, Nhóm hỗ trợ công tác tuyên truyền phổ biến của Cục Quản lý cạnh tranh đã trao đổi với chuyên gia Nhật Bản thường trú  tại Việt Nam và đưa ra kiến nghị tổ chức Hội thảo: “Vai trò của hiệp hội trong việc thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh”, cụ thể như sau:

– Thời gian:              03/03/2009

– Địa điểm:               Hà Nội

– Thành phần:          40 người

+ Chuyện gia Nhật Bản;

+ Cán bộ Cục Quản lý cạnh tranh;

+ Đại diện Hiệp hội và doanh nghiệp khu vực miền Bắc.

Hội thảo trên được tổ chức với hi vọng nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách cạnh tranh của Việt Nam

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương