BVNTD

Hợp tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến giữa các nước Asean

16/03/2020

     Trong khuôn khổ hoạt động của ACCP, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ASEAN tiến hành xây dựng video clip và tờ rơi tuyên truyền tư vấn quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

     Chào mừng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15 tháng 3 năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, Cục CT&BVNTD xin công bố video clip và tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua săm trực tuyến nói trên:

Chi tiết video xem tại đây.

     Tờ rơi Hướng dẫn của ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử xin xem tại đây.

     Nội dung video clip và tờ rơi nêu trên hiện sẽ được đăng tải trên website của tất cả các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại các nước ASEAN.

     Trong quá trình mua sắm trực tuyến, trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan tới các chủ thể tại các nước trong khu vực ASEAN, người tiêu dùng có thể liên hệ hoặc viết email phán ánh khiếu nại, tư vấn trực tiếp tới cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại nước sở tại thông qua địa chỉ liên hệ được công bố trên website của ACCP: https://aseanconsumer.org./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương