VCCA

Hợp tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến giữa các nước Asean

     Trong khuôn khổ hoạt động của ACCP, vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ASEAN tiến hành xây dựng video clip và tờ rơi tuyên truyền tư vấn quyền lợi người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

     Chào mừng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15 tháng 3 năm 2020 với chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, Cục CT&BVNTD xin công bố video clip và tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua săm trực tuyến nói trên:

Chi tiết video xem tại đây.

     Tờ rơi Hướng dẫn của ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử xin xem tại đây.

     Nội dung video clip và tờ rơi nêu trên hiện sẽ được đăng tải trên website của tất cả các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại các nước ASEAN.

     Trong quá trình mua sắm trực tuyến, trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan tới các chủ thể tại các nước trong khu vực ASEAN, người tiêu dùng có thể liên hệ hoặc viết email phán ánh khiếu nại, tư vấn trực tiếp tới cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại nước sở tại thông qua địa chỉ liên hệ được công bố trên website của ACCP: https://aseanconsumer.org./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định