BVNTD

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019

22/07/2019

           Căn cứ quyết định số 42/QĐ-CT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Tổ chức thi ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

          Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiếm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh và Bảo vệ người tiêu dùng.   

 

Quyết định về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt 2 (file đính kèm).

Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019 (file đính kèm).

Quy chế kiểm tra, cấp và thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (file đính kèm).

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương