VCCA

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019

           Căn cứ quyết định số 42/QĐ-CT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Tổ chức thi ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

          Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đề nghị phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiếm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh và Bảo vệ người tiêu dùng.   

 

Quyết định về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt 2 (file đính kèm).

Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp – Đợt 2 – Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2019 (file đính kèm).

Quy chế kiểm tra, cấp và thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp (file đính kèm).

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định