BVNTD

KFTC ban hành Hướng dẫn nhằm ngăn chặn vi phạm luật chống độc quyền khi áp dụng tiêu chuẩn công nghiệp được cấp bằng sáng chế

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

1. Phạm vi áp dụng của Hướng dẫn

Hướng dẫn được ban hành với mục đích chỉ dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với việc KFTC tăng giám sát và điều chỉnh hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp cần lưu ý đến các hướng dẫn khi tham gia vào các thỏa thuận và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn

2. Tổng quan về Hướng dẫn

A. Phân loại chính các hành vi vi phạm luật chống độc quyền

i. Hành vi thông đồng không hợp pháp

Đạo luật chống độc quyền Hàn Quốc, Luật quy định về độc quyền và thương mại công bằng (MRFTA) nghiêm cấm các hành vi thông đồng không hợp pháp (Điều 19(1) của Luật). Các hành vi sau được coi là không hợp pháp khi các doanh nghiệp tham gia vào quá trình thiết lập tiêu chuẩn thực hiện, bao gồm:

– Bất kỳ thỏa thuận nhằm ấn định điều kiện cấp phép (ví dụ như bản quyền) trong cạnh tranh về công nghệ;

– Bất kỳ thỏa thuận, đạt được thông qua quá trình thiết lập tiêu chuẩn, nhằm ấn định điều khoản và điều kiện giao dịch (ví dụ: giá) cho các sản phẩm, dịch vụ không thích hợp với việc thiết lập tiêu chuẩn;

– Bất kỳ thỏa thuận tham gia phân chia thị trường, bao gồm cả phân chia thị trường địa lý và khách hàng.

ii. Làm mất tính cạnh tranh trên thị trường

Điều 19(1) của MRFTA cũng cấm các thực thể kinh doanh can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tương lai. Trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn, việc can thiêp vào hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh hiện tại hoặc tiềm năng xảy ra khi thực thể đó tham gia vào quá trình thiết lập tiêu chuẩn (1) loại bỏ các đối thủ khác tham gia vào quá trình thiết lập tiêu chuẩn, (2) cản trở việc ứng dụng các công nghệ với tiêu chuẩn công nghiệp, hoặc (3) gây ra hạn chế cạnh tranh thông qua phát triển công nghệ cạnh tranh như tiêu chuẩn công nghiệp.

iii. Hạn chế việc sử dụng tiêu chuẩn áp dụng

Điều 3 -2 và Điều 23 của MRFTA cấm việc lạm dụng vị trí thống lĩnh và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, hai quy định này quy định cấm lừa đảo quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm phục kích bằng sáng chế và vi phạm các điểu khoản FRAND.

B. Ba quy định cơ bản của SSO

Hướng dẫn khuyến nghị rằng các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn SSO cân nhắc ba quy tắc sau trong việc thiết lập tiêu chuẩn (1) cho phép các thực thể khác tham gia trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn khi đủ điều kiện, (2) duy trì tính minh bạch của quá trình thiết lập, và (3) đưa ra việc ứng dụng công bằng các tiêu chuẩn.

C. Chi tiết hướng dẫn thi hành của SSOs

i. Thành phần tham gia quá trình thiết lập tiêu chuẩn

Hướng dẫn cung cấp các quy tắc thể chế trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn với tất cả các điều kiện cần thiết. Hướng dẫn đặc biệt khuyến nghị SSOs đưa ra tiêu chí rõ ràng để xác định điều kiện đối với thành phần tham gia quá trình thiết lập tiêu chuẩn. Tiêu chí này cần được áp dụng một cách hợp lý và không phân biệt đối xử, và để lộ cơ sở quyết định loại trừ một thực thể ra khỏi thành phần tham dự quá trình này.

ii. Phạm vi thảo luận trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn

Hướng dẫn đề xuất SSOs giới hạn phạm vi thảo luận được thực hiện trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn. Đặc biệt, Hướng dẫn khuyến nghị các thực thể của quá trình này không tham gia vào bất kỳ việc trao đổi thông tin nào có thể có tác động trực tiếp lên cạnh tranh, về giá, khối lượng sản xuất và các điều khoản điều kiện bán hàng.

iii. Công bố về quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện theo các điều khoảng của FRAND

Hướng dẫn khuyến nghị người nắm giữ bằng sáng chế phải tuyên bố tiêu chuẩn công nghiệp (1) để lộ bằng sáng chế trước khi thông qua công nghệ được cấp bằng sáng chế giống như tiêu chuẩn công nghiệp, (2) xác nhận bằng văn bản nghĩa vụ của người được cấp bằng sáng chế để cấp giấy phép công nghệ theo các điều khoản của FRAND, và (3) đồng ý người được cấp bằng sáng chế tham gia quá trình thiết lập tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, công nghệ được thông qua như một tiêu chuẩn công nghiệp, và người được cấp bằng sáng chế sẽ được cấp bằng công nghệ theo các điều khoản của FRAND.

iv. Các điều khoản được công bố trước khi được thông qua và điều kiện liên quan đến việc chấp thuận các tiêu chuẩn công nghiệp

Hướng dẫn cho phép việc các điều khoản được công bố trước khi được thông qua và các điều kiện liên quan tới việc chấp thuận tiêu chuẩn công nghiệp, nhưng các đối thủ cạnh tranh không đồng ý trong việc một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn tham gia thảo luận về các điều khoản và điều kiện của giao dịch (ví dụ: giá). Tuy nhiên, Hướng dẫn này cho phép công bố các điều khoản, điều kiện mà SSO thiết lập nếu như việc công bố đó (1) cần thiết để ngăn cản hành vi lạm dụng quyền sáng chế, (2) thúc đẩy cạnh tranh giữa các ngành công nghệ trong quá trình thiếp lập tiêu chuẩn, và (3) không bao gồm việc trao đổi thông tin có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cạnh tranh.

v. Thông qua tiêu chuẩn cạnh tranh

Hướng dẫn khuyến nghị bên tham gia vào quá trình thiết lập tiêu chuẩn được phép đóng góp vào sự phát triển tiêu chuẩn cạnh tranh hay sản phẩm/dịch vụ dựa trên tiêu chuẩn cạnh tranh

KẾT LUẬN

Bên cạnh ý nghĩa tư vấn mà hướng dẫn này mang lại, KFTC lên kế hoạch giám sát chặt chẽ việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm việc lạm dụng bằng sáng chế công bố tiêu chuẩn công nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao được yêu cầu đánh giá việc thực thi của họ liệu có phù hợp với hướng dẫn này và ngăn chặn những hành vi tiềm năng vi phạm Luật chống độc quyền của Hàn Quốc.

Nguồn: http://www.yulchon.com/mail/201202/antitrust2/popup_120213.html

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương