VCCA

Khóa đào tạo kỹ năng điều tra các vụ việc hạn chế cạnh tranh.

edf40wrjww2News:News_Content

      


 Tham gia khóa học gồm các điều tra viên cạnh tranh, các cán bộ chuyên viên trong Cục Quản lý cạnh tranh và các cán bộ, chuyên viên của một số cơ quan hữu quan khác.

 Mục đích của khóa đào tạo là để nâng cao kỹ năng điều tra cho các điều tra viên bao gồm từ việc lập kế hoạch điều tra, thu thập chứng cứ và bổ sung các kiến thức liên quan cần thiết khác đối với một điều tra viên như kiến thức về pháp luật nói chung và pháp luật về cạnh tranh nói riêng.

 Khóa đào tạo do các chuyên gia đầu ngành của USFTC và Cục Quản lý cạnh tranh giảng dạy. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng điều tra các vụ việc hạn chế cạnh tranh, khóa đào tạo cũng là cơ hội để cho các học viên trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm xử lý những vụ việc hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực này từ các chuyên gia của USFTC.

                                                                                                                                                         T.THUY

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định