BVNTD

Khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh và hạn chế cạnh tranh”.

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content


        Tham dự Khóa đào tạo có ông Cao Xuân Hiến –  Trưởng Ban Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh, ông Nguyễn Đức Minh – Phó trưởng Ban Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh, ông Osamu Igarashi – Chuyên gia thường trú của JFTC tại Việt Nam, ông Shuya Hayashi – Phó giáo sư đến từ Đại học Nagoya. Cùng với rất nhiều các đại biểu đến từ các sở/ban/ngành có liên quan, các trường đại học, và các chuyên viên của Cục Quản lý cạnh tranh.

Khóa đào tạo nhằm tạo cơ hội cho các học viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng điều tra các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh và hạn chế cạnh tranh.

Nội dung chính của Khóa đào tạo:

Về phía Việt nam, trong bài phát biểu Ông Nguyễn Đức Minh giới thiệu các quy định của Việt Nam về: hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường và hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (cartel).

Về phía Nhật bản, hai ông Osamu Igarashi và ông Shuya Hayashi cũng giới thiệu về các quy định của Nhật bản về: hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (cartel).

Cũng trong khóa học, các học viên đã được tiếp cận với một số vụ việc điều tra cạnh tranh của Nhật Bản, trên cơ sở đó liên hệ với các quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam và các vụ việc điều tra mà Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành, qua đó đưa ra cách thức xử lý phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

Khóa học trong thời gian 03 ngày đã cung cấp cho các học viên những kiến thức và thông tin rất hữu ích cũng như các phương pháp nghiệp vụ cần thiết trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh. Những thông tin và kiến thức có được sẽ góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả công tác điều tra do Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành trong thời gian tới

Hà Phạm

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương