BVNTD

Khóa đào tạo về “Nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách cạnh tranh của Việt nam”

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Nội dung của khóa học chủ yếu tập trung vào hai phần chính. Phần thứ nhất là: giới thiệu nội dung của chính sách và pháp luật cạnh tranh Nhật bản bao gồm:

Quy định về điều chỉnh hành vi độc quyền hóa tư nhân.

Quy định về điều chỉnh hành vi hạn chế thương mại bất hợp lý.

– Quy định về hợp đồng thầu phụ.

Quy định về điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Quy định về điều chỉnh hoạt động tập trung kinh tế

Phần thứ 2 trong khóa học các học viên được các chuyên gia đang công tác tại Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản (JFTC) giới thiệu về hoạt động thực thi pháp luật cạnh tranh Nhật Bản. Qua đó, học viên được học hỏi được một số kinh nghiệm như : thu thập và xử lý thông tin, chứng cứ trong vụ việc cạnh tranh; thủ tục khám xét hiện trường và xét hỏi; thủ tục điều trần vụ việc hạn chế cạnh tranh và quy định về xử lý hình sự đối với vi phạm về cạnh tranh.

Khóa đào tạo đã thành công tốt đẹp nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp của JICA và JFTC cùng với kinh nghiệm của các Giáo sư và chuyên gia đến từ các trường đại học lớn của Nhật bản và JFTC.

Tại khóa đào tạo, các học viên đã tích cực thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các vấn đề có tính định hướng như mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và chính sách điều tiết ngành, vấn đề hợp tác giữa cơ quan cạnh tranh và các Bộ ngành khác, đến các vấn đề mang tính kỹ thuật trong quá trình thực thi như cách thức thu thập thông tin, tổ chức điều tra, khám xét, các vấn đề liên quan tới tố tụng v.v…

Thông qua khóa đào tạo, các học viên đã học hỏi được nhiều kiến thức trong việc điều chỉnh các hành vi phản cạnh tranh, kinh nghiệm trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh từ JFTC. Các kiến thức và kinh nghiệm nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ tham gia thực thi pháp luật cạnh tranh của Việt Nam.

Minh Đạt

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương