BVNTD

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

           Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc lấy ý kiến đối với dự án luật, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) xin giới thiệu toàn văn và trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Các tài liệu lấy ý kiến, bao gồm:

           – Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          – Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          – Báo cáo đánh giá tác động.

           Ý kiến góp ý xin gửi đến Cục QLCT, Bộ Công Thương theo địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: antitrustvca@moit.gov.vn ,điện thoại: 04.22205016 để Cục QLCT kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương