VCCA

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

edf40wrjww2News:News_Content

           Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc lấy ý kiến đối với dự án luật, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) xin giới thiệu toàn văn và trân trọng kính mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và các tài liệu liên quan.

            Các tài liệu lấy ý kiến, bao gồm:

           – Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          – Dự thảo Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

          – Báo cáo đánh giá tác động.

           Ý kiến góp ý xin gửi đến Cục QLCT, Bộ Công Thương theo địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: antitrustvca@moit.gov.vn ,điện thoại: 04.22205016 để Cục QLCT kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định