BVNTD

Lưu ý về một số nội dung trong hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

30/07/2020

     Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ pháp luật cạnh tranh, Cục CT&BVNTD đưa ra lưu ý về một số nội dung được thể hiện trong Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cụ thể:

     1. Xác định yếu tố kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp để xác định tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp;

     2. Phương pháp xác định thị trường liên quan;

     3. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch tập trung kinh tế;

     4. Đánh giá tác động tích cực của giao dịch tập trung kinh tế;

     5. Các tài liệu, số liệu, thông tin khác (nếu có) liên quan đến việc tập trung kinh tế;

     6. Vấn đề bảo mật thông tin.

     Chi tiết xem thêm tại file đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương