BVNTD

Lưu ý về một số nội dung trong hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

30/07/2020

     Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế và tuân thủ pháp luật cạnh tranh, Cục CT&BVNTD đưa ra lưu ý về một số nội dung được thể hiện trong Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cụ thể:

     1. Xác định yếu tố kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp để xác định tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp;

     2. Phương pháp xác định thị trường liên quan;

     3. Đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của giao dịch tập trung kinh tế;

     4. Đánh giá tác động tích cực của giao dịch tập trung kinh tế;

     5. Các tài liệu, số liệu, thông tin khác (nếu có) liên quan đến việc tập trung kinh tế;

     6. Vấn đề bảo mật thông tin.

     Chi tiết xem thêm tại file đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy