BVNTD

Một số điều chỉnh pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài và M&A của Úc thời kỳ Covid-19

04/06/2020

     Những thay đổi này áp dụng đối với việc đầu tư nước ngoài cũng như các giao dịch ngoài lãnh thổ có khả năng thay đổi cổ phần và tài sản của các công ty có trụ sở tại Úc.

     Những biện pháp thay đổi cụ thể như sau:

     (i) Giảm ngưỡng rà soát những giao dịch đầu tư nước ngoài xuống 0 đô la Úc để rà soát tất cả các giao dịch và nâng thời gian rà soát từ 30 ngày đến 6 tháng. Như vậy, tất cả các giao dịch ngoài lãnh thổ mà có tác động đến các công ty có trụ sở tại Úc đều phải chịu sự rà soát của FIRB.

     (ii) Phối hợp chặt chẽ hơn giữa FIRB và ACCC: FIRB sẽ tiến hành tham vấn với ACCC để bảo đảm giao dịch dự kiến không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của Úc. FIRB sẽ cùng với ACCC thảo luận trên cơ sở đồng thuận về tác động của các giao dịch đầu tư nước ngoài thông qua M&A.

     (iii) Những thay đổi trong quy trình kiểm soát M&A của ACCC: Gia tăng thời gian rà soát giao dịch M&A, đồng thời rà soát kỹ hơn đối với những giao dịch mua lại tài sản, cổ phần của những công ty đang trong tình trạng khó khăn để đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của giao dịch.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy