VCCA

Một số điều chỉnh pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài và M&A của Úc thời kỳ Covid-19

     Những thay đổi này áp dụng đối với việc đầu tư nước ngoài cũng như các giao dịch ngoài lãnh thổ có khả năng thay đổi cổ phần và tài sản của các công ty có trụ sở tại Úc.

     Những biện pháp thay đổi cụ thể như sau:

     (i) Giảm ngưỡng rà soát những giao dịch đầu tư nước ngoài xuống 0 đô la Úc để rà soát tất cả các giao dịch và nâng thời gian rà soát từ 30 ngày đến 6 tháng. Như vậy, tất cả các giao dịch ngoài lãnh thổ mà có tác động đến các công ty có trụ sở tại Úc đều phải chịu sự rà soát của FIRB.

     (ii) Phối hợp chặt chẽ hơn giữa FIRB và ACCC: FIRB sẽ tiến hành tham vấn với ACCC để bảo đảm giao dịch dự kiến không mâu thuẫn với lợi ích quốc gia của Úc. FIRB sẽ cùng với ACCC thảo luận trên cơ sở đồng thuận về tác động của các giao dịch đầu tư nước ngoài thông qua M&A.

     (iii) Những thay đổi trong quy trình kiểm soát M&A của ACCC: Gia tăng thời gian rà soát giao dịch M&A, đồng thời rà soát kỹ hơn đối với những giao dịch mua lại tài sản, cổ phần của những công ty đang trong tình trạng khó khăn để đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh của giao dịch.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định