BVNTD

Một số kết quả trong thực thi chống các-ten của Cơ quan cạnh tranh Đức

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

·         Năm 2000 – Ban hành và thực thi Chương trình khoan hồng,

·         Năm 2002 – Thành lập Bộ phận đặc biệt thực thi chống các-ten (Special Unit for Combating Cartels) gọi tắt là SKK,

·         Năm 2005 – Thành lập Phòng quyết định khởi tố chống các hành vi các-ten (Decision Division specialising in cartel prosecution),

·         Năm 2006 – Rà soát tổng thể Chương trình khoan hồng,

·         Năm 2006 – Ban hành Quy định về hướng dẫn cách tính tiền phạt,

·         Năm 2008 và 2011 – Tiếp tục thành lập thêm 2 Phòng quyết định khởi tố chống các hành vi các-ten nữa,

·         Năm 2012 – Xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống cấp báo đối với hành vi các-ten (không định danh người báo) (anonymous whistle blowing system),

·         Năm 2013 – Rà soát Quy định về hướng dẫn cách tính tiền phạt.

Việc thực thi chống các-ten trong giai đoạn 2010 – 2012 của Bundeskartellamt được đẩy mạnh và đạt được kết quả vô cùng khả quan so với thời gian trước đây. Số lượng các vụ việc các-ten được điều tra và xử lý trong giai đoạn 2010 – 2012 là 41 vụ, tăng lên gấp đôi so với giai đoạn 2006 – 2009 với 20 vụ, và tăng gấp 4 lần so với các giai đoạn 2002 – 2005 và giai đoạn 1998 – 2001 trước đó (xem cụ thể tại Biểu đồ 1).

Mức tiền phạt lớn nhất trong một năm do Bundeskartellamt quyết định là hơn 700 triệu Euro vào năm 2003, và trong những năm gần đây đều ở mức trên 200 triệu Euro đến hơn 300 triệu Euro (xem cụ thể thại Biểu đồ 2).

Các vụ việc các-ten được Bundeskartellamt điều tra và xử lý cũng rất đa dạng thuộc nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau như xi măng, gas, bảo hiểm, đường… Năm 2003, tổng số tiền xử phạt đối với các-ten trong ngành xi măng là 700,8 triệu Euro, lớn nhất trong các ngành, trong đó công ty bị phạt số tiền cao nhất là 251,5 triệu Euro. Năm 2005, tổng số tiền xử phạt đối với các-ten trong ngành bảo hiểm là 151,4 triệu Euro, lớn nhất trong các ngành, trong đó công ty bị phạt số tiền cao nhất là 33,85 triệu Euro. Năm 2013, tổng số tiền xử phạt đối với các-ten trong ngành đường sắt là 97,64 triệu Euro, lớn nhất trong các ngành, trong đó công ty bị phạt số tiền cao nhất là 88 triệu Euro. Trong nửa đầu năm 2014, tổng số tiền xử phạt đối với các-ten trong ngành sản xuất đường là 280 triệu Euro, lớn nhất trong các ngành, trong đó công ty bị phạt số tiền cao nhất là 195,5 triệu Euro.

Biểu đồ 1: Số vụ việc các-ten được điều tra và xử lý trong các giai đoạn

(Nguồn: http://www.bundeskartellamt.de)

Biểu đồ 2: Mức tiền phạt qua các năm từ 2001 đến 2013

(Nguồn: http://www.bundeskartellamt.de)

(Tin từ Cơ quan cạnh tranh Đức, website: http://www.bundeskartellamt.de)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương