VCCA

Ngân hàng Deutsche Bank chấp nhận trả khoản tiền phạt khổng lồ

edf40wrjww2News:News_Content

Mức xử phạt sẽ lớn hơn rất nhiều so với mức xử phạt lớn nhất trong một cuộc điều tra nhiều năm để xác định xem liệu các ngân hàng lớn có thông đồng với nhau để định giá các gói nợ theo cách mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các ngân hàng. Cho tới hiện tại, mức xử phạt lớn nhất là 1,5 tỉ đô la mà ngân hàng Swiss Bank UBS đã chấp nhận trả vào năm 2012. Để dàn xếp vụ việc, Deutsche Bank đã chấp nhận trả 2,5 tỉ đô la tiền phạt, một mức phạt kỷ lục cho các vụ việc cạnh tranh liên quan đến việc ấn định mức lãi xuất.

Phùng Văn Thành

(Phòng Điều tra HCCT)

 

(Theo Tờ New York Times, http://www.nytimes.com)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định