BVNTD

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020

26/03/2020

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP bao gồm 07 chương và 30 Điều quy định chi tiết về nội dung cụ thể như sau: (i) Xác định thị trường liên quan và thị phần; (ii) Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; (iii) Xác định sức mạnh thị trường đáng kể; (iv) Tập trung kinh tế; (v) Tố tụng cạnh tranh.

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 (File đính kèm).

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l