BVNTD

Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020

26/03/2020

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP bao gồm 07 chương và 30 Điều quy định chi tiết về nội dung cụ thể như sau: (i) Xác định thị trường liên quan và thị phần; (ii) Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; (iii) Xác định sức mạnh thị trường đáng kể; (iv) Tập trung kinh tế; (v) Tố tụng cạnh tranh.

     Nghị định 35/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 (File đính kèm).

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương