BVNTD

Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN công bố Hướng dẫn ASEAN về chính sách và luật cạnh tranh 2020

18/01/2022

     Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác ASEAN về cạnh tranh, Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN đã hoàn thành và ra mắt Hướng dẫn của ASEAN về chính sách và luật cạnh tranh 2020. Hướng dẫn được công bố lần đầu vào năm 2010 với mục đích hỗ trợ công tác thực thi chính sách cạnh tranh của khu vực ASEAN. Đây được coi là tài liệu tham khảo hữu ích cho cơ quan cạnh tranh trong quá trình soạn thảo cũng như thực thi luật cạnh tranh của ASEAN kể từ đó đến nay. Tại thời điểm năm 2010, khi Hướng dẫn lần đầu được xây dựng, chỉ có 4/10 quốc gia ASEAN đã ban hành luật cạnh tranh. Vào thời điểm hiện tại, 9/10 quốc gia ASEAN đã ban hành luật cạnh tranh (Cam-pu-chia dự kiến sẽ ban hành Luật Cạnh tranh năm 2022). Những năm gần đây, dịch bệnh Covid-19 xảy ra đã làm thay đổi đáng kể hành vi kinh doanh trên thị trường. Trong bối cảnh đó, Hướng dẫn ASEAN về luật và chính sách cạnh tranh 2020 đã hoàn thành và ra mắt kịp lúc nhằm tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN thực thi hiệu quả chính sách và luật cạnh tranh trong giai đoạn mới.  Hướng dẫn 2020 đã cập nhật các nội dung của Hướng dẫn 2010 và bổ sung 02 nội dung mới liên quan đến việc xử lý những vấn đề cạnh tranh trong nền kinh tế số và trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Hướng dẫn gồm 16 Chương được chia thành 6 phần, bao gồm những nội dung chính sau:

  1. Giới thiệu về Hướng dẫn;
  2. Khuôn khổ pháp lý và công tác thực thi chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;
  3. Cơ quan thực thi chính sách và luật cạnh tranh ASEAN;
  4. Xây dựng và phát triển năng lực thực thi khu vực;
  5. Hợp tác trong công tác thực thi chính sách và luật cạnh tranh khu vực;
  6. Những vấn đề mới nổi và thách thức đặt ra trong công tác thực thi chính sách và luật cạnh tranh của khu vực.

     Nội dung chi tiết Hướng dẫn ASEAN về chính sách và luật cạnh tranh 2020 được đăng tải tại đây

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương