VCCA

Ô-man chính thức công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường

edf40wrjww2News:News_Content

 Điều này thể hiện mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời, đây là một trong những nội dung thể hiện kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước như được nêu tại Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Việt Nam và Ô-man tổ chức tại Muscat vào tháng 01 vừa qua.

Cho đến thời điểm này, đã có tổng số 45 quốc gia trên toàn thế giới đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam. Việc các nước trên thế giới công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam đã chứng tỏ sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực cải cách kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua, khuyến khích các nước khác có những đánh giá công bằng tương tự về nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác giải trình về kinh tế thị trường với những đối tác như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada, Mexico, …

Theo cam kết khi gia nhập WTO, Việt Nam chấp nhận bị coi là nền kinh tế phi thị trường trong khuôn khổ các vụ việc chống bán phá giá. Tuy nhiên, đối tác nào công nhận nền kinh tế thị trường đối với Việt Nam thì sẽ ngừng áp dụng quy chế “phi thị trường” đối với Việt Nam.

Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài

Cục Quản lý cạnh tranh

25 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: (04) 222 05012

Fax: (04) 222 05003

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định