BVNTD

Omsk Airport lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Vụ việc được khởi xướng theo đơn khởi kiện của “Streamline OPS” CJSC có liên quan đến việc Omsk Airport đã làm hạn chế cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ mặt đất của các máy bay kinh doanh.

In June 2011, Omsk OFAS Russia found that “Omsk Airport” OJSC violated Part 1 Article 10 of the Federal Law “On Protection of Competition”.Trong tháng 6 năm 2011, Omsk OFAS Nga thấy rằng “Omsk Airport” OJSC đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 10 của Luật Liên bang về “bảo vệ cạnh tranh”.

Công ty đã từ chối một cách bất hợp lý không chấp nhận đơn xin của các chủ thể kinh tế là tổ chức dịch vụ khách hàng và dịch vụ máy bay do họ điều hành. Điều này đã dẫn đến việc loại bỏ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ sân bay.

 “Omsk Airport” OJSC disagreed with the decision of the antimonopoly authority and filed a lawsuit. Tuy nhiên, “Omsk Airport” OJSC đã không đồng ý với quyết định của Cơ quan có chức năng chống độc quyền và đã đệ đơn kiện.

Omsk Regional Arbitration Court confirmed legitimacy of the conclusions of Omsk OFAS RussiTòa án Trọng tài khu vực Omsk đã xác nhận tính hợp pháp của kết luận của Văn phòng Cục Chống độc quyền tại Omsk Nga.

“The Court has confirmed our position that “Omsk Airport” OJSC unreasonably refused to accept applications of economic entities that exercises off-scheduled ground handling of passenger aircrafts, although under the current legislation any provider or other economic entity can file an application to the main operator for providing services in the airport”, explained the Head of Omsk OFAS Russia Galina Sitnikova.Tòa án đã kết luận rằng Omsk Airport OJSC đã có hành vi từ chối bất hợp lý các doanh nghiệp hoạt động cung cấp dịch vụ mặt đất ngoài dự kiến đối với các máy bay chở khách, mặc dù theo pháp luật hiện hành bất kỳ nhà cung cấp hoặc tổ chức kinh tế đều có thể nộp đơn xin cung cấp các dịch vụ ở sân bay lên nhà điều hành chính, Trưởng Omsk OFAS Nga, Bà Galina Sitnikova – người đứng đầu Văn phòng Cục Chống độc quyền Liên bang Nga tại Omsk giải thích.

Hà Phạm theo FAS

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương