BVNTD

Phạt đến 200 triệu đồng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh Nghị định quy định tiền phạt được xác định theo tỷ lệ phần trăm doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp vi phạm.

Đây cũng được coi là những điểm mới, thể hiện quan điểm xử lý một cách nghiêm minh và triệt để hơn đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của mọi chủ thể kinh doanh trên thị trường, của người tiêu dùng và toàn xã hội, góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương