BVNTD

Phương thức mua trả góp giao hàng sau theo quy định của Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

 1. Hợp đồng mua trả góp giao hàng sau

Trong trường hợp không có đủ tiền để trả một lần cho hàng hóa cần mua, người tiêu dùng Úc có thể sử dụng phương thức mua trả góp giao hàng sau. Khi tham gia hợp đồng mua trả góp giao hàng sau, người mua hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán làm nhiều đợt và được người bán cam kết giữ hàng hóa được chỉ định mua. Khi nào người mua hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho hàng hóa được chỉ định mua thì người bán sẽ giao hàng. Để đảm bảo quyền lợi cho các bên, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Úc, tại các điều thuộc Phần 3-2, Đoạn 3, quy định một cách rất cụ thể về phương thức mua trả góp giao hàng sau.

Điều 96, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc quy định mua trả góp giao hàng sau là một thỏa thuận hợp đồng giữa một bên là nhà cung cấp hàng tiêu dùng và một bên là người mua hàng về việc cung cấp hàng tiêu dùng, trong một giao dịch mua bán hay thương mại, theo các điều kiện (có thể được thể hiện rõ ràng hoặc ám chỉ) được quy định:

(1)   Hàng sẽ không được chuyển giao cho người mua cho tới khi toàn bộ số tiền mua hàng được thanh toán hết; và

(2)   Toàn bộ số tiền mua hàng được thanh toán (i) làm 3 đợt hoặc nhiều hơn; hoặc (ii) hợp đồng mua hàng xác định rõ là mua trả góp giao hàng sau theo phương thức thanh toán 2 đợt hoặc nhiều hơn.

Cũng theo quy định tại Điều 96, hợp đồng mua trả góp giao hàng sau phải được lập thành văn bản.

2. Nghĩa vụ của người bán

Theo quy định tại Điều 96, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc, bên cung cấp hàng tiêu dùng khi bán hàng trả góp giao hàng sau phải có nghĩa vụ:

(1)   Cung cấp một bản sao của hợp đồng cho người mua hàng hoặc người mà hàng sẽ được giao.

(2)   Cung cấp thông tin một cách cụ thể và rõ ràng trong hợp đồng mua bán.

3. Quyền huỷ hợp dồng của người mua

Theo quy định tại khoản 1, Điều 97, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc, người mua có thể huỷ hợp đồng mua trả góp giao hàng sau vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hàng được chuyển đến.

Cũng theo quy địnht tại khoản 2 của điều này, bên bán không được buộc người tiêu dùng phải trả phí cho việc huỷ hợp đồng, trừ khi:

(1)   Việc huỷ hợp đồng xuất phát từ phía người tiêu dùng/bên mua; và

(2)   Bên bán không vi phạm các nghĩa vụ của hợp đồng.

Trong trường hợp bên mua huỷ hợp đồng, bên bán có nghĩa vụ hoàn trả các khoản đã được người mua thanh toán và có thể tính phí huỷ hợp đồng nếu như chứng minh được những chi phí hợp lý liên quan đến việc huỷ hợp đồng. Theo quy định tại khoản 3, Điều 97, mức phí huỷ hợp đồng không được lớn hơn tổng chi phí hợp lý liên quan đến việc huỷ hợp đồng.

4. Trường hợp huỷ hợp đồng của người bán

Theo quy định tại Điều 98, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc, bên bán không được huỷ hợp đồng bán trả góp giao hàng sau, trừ khi:

(1)   Người mua vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng; hoặc

(2)   Người bán không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh; hoặc

(3)   Hàng hoá đã được chỉ định mua bán theo hợp đồng không còn.

Theo quy định tại Điều 99, trong trường hợp hợp đồng mua bán trả góp giao hàng sau bị huỷ, bên bán phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà người mua đã thanh toán trước đó trừ đi phí huỷ hợp đồng (nếu có).

5. Xử lý vi phạm

Theo quy định tại các điều từ Điều 188 đến Điều 191, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Úc, hình thức và mức độ xử lý đối với bên vi phạm trong hợp đồng mua bán trả góp giao hàng sau khá nghiêm khắc, theo đó bên bán có thể bị phạt phạt 30.000 đô la Úc nếu là tổ chức, hoặc 6.000 đô la Úc nếu là cá nhân kinh doanh trong các trường hợp:

(1)   Bên bán vi phạm nghĩa vụ cung cấp cho người mua bản sao hợp đồng bằng văn bản có thể bị.

(2)   Bên bán áp đặt mức phí huỷ hợp đồng bất hợp lý đối với người mua.

(3)   Bên bán đơn phương huỷ hợp đồng mà không thuộc các trường hợp (i) bên mua vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, (ii) bên bán không còn tiếp tục hoạt động kinh doanh, và (iii) hàng hoá trong hợp đồng mua bán không còn.

(4)   Bên bán không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà người mua đã thanh toán sau khi hợp đồng giữa hai bên bị huỷ.

Phùng Văn Thành – Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương