BVNTD

Quy định chi tiết thực thi chế định kiện đòi bồi thường thiệt hại trong các vụ việc cạnh tranh của Châu Âu

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Quyền khởi kiện đòi bồi thường của các bị hại trong các vụ việc cạnh tranh đã được Toà công lý Châu Âu (European Court of Justice) lưu tâm từ khá lâu. Tuy nhiên, do những vướng mắc trong thủ tục tố tụng cũng như bất cập pháp lý tại các quốc gia thành viên nên mới chỉ có một số ít bị hại thực hiện quyền này và nhận được tiền bồi thường. Hơn nữa các quy định về vấn đề này của các quốc gia thành viên Châu Âu lại có nhiều sự khác biệt. Vì vậy, cơ hội cho các bị hại có thể nhận được bồi thường lại phụ thuộc rất lớn vào quốc gia mà bị hại đang sinh sống. Từ các lý do đó, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất để ban hành một Quy định áp dụng chung thống nhất cho mọi thành viên Châu Âu. Theo quy định này:

          Toà án quốc gia có thể ra lệnh để yêu cầu các bên cung cấp thông tin, chứng cứ khi có bị hại kiện đòi bồi thường thiệt hại. Toà án sẽ phải đảm bảo rằng các yêu cầu được đưa ra là phù hợp và những thông tin mật được bảo vệ,

          Quyết định cuối cùng của cơ quan cạnh tranh tại một quốc gia trong đó xác định hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh sẽ tự động được coi là bằng chứng về hành vi vi phạm trước toà của quốc gia đó, nơi mà hành vi vi phạm được thực hiện, để làm cơ sở giải quyết việc kiện đòi bồi thường,

          Các bị hại sẽ có ít nhất một năm, kể từ ngày cơ quan cạnh tranh ra quyết định cuối cùng, để thực hiện quyền kiện đòi bồi thường thiệt hại,

          Nếu như hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới việc tăng giá sản phẩm và sự tăng giá này diễn ra ở mọi khâu trong chuỗi cung ứng hay phân phối sản phẩm thì các bị hại cuối cùng sẽ được trao quyền khởi kiện đòi bồi thường,

          Việc giải quyết vụ kiện thông qua cơ chế hoà giải trực tiếp giữa bị hại và bên vi phạm được cho phép nhằm giảm thời gian và chi phí.

Quy định về kiện đòi bồi thường thiệt hại trên khi được áp dụng thực thi thống nhất sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo sự công bằng và đảm bảo cho quyền khởi kiện của các bị hại trong các vụ việc cạnh tranh được thực thi hiệu quả.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương