BVNTD

Quyết định cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

22/07/2019

      Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số: 3105/QĐ-BCT Quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Quyết định số 3105/QĐ-BCT). Theo nội dung Quyết định số 3105/QĐ-BCT, các doanh nghiệp cho hưởng miễn trừ bao gồm Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines và Công ty Jetstar Asia Airways PTE.LTD. Các doanh nghiệp trên được thực hiện các hoạt động phối hợp trong “Thỏa thuận phối hợp liên doanh” trong phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không giữa các tuyến bay Đà Nẵng – Singapore (và ngược lại). Thời hạn miễn trừ trong Quyết định là 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
 
      (Link đính kèm)
      Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./. 
 
 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương