VCCA

Quyết định cho hưởng miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

      Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, ngày 30 tháng 8 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số: 3105/QĐ-BCT Quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Quyết định số 3105/QĐ-BCT). Theo nội dung Quyết định số 3105/QĐ-BCT, các doanh nghiệp cho hưởng miễn trừ bao gồm Công ty Hàng không Jetstar Pacific Airlines và Công ty Jetstar Asia Airways PTE.LTD. Các doanh nghiệp trên được thực hiện các hoạt động phối hợp trong “Thỏa thuận phối hợp liên doanh” trong phạm vi dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không giữa các tuyến bay Đà Nẵng – Singapore (và ngược lại). Thời hạn miễn trừ trong Quyết định là 03 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.
 
      (Link đính kèm)
      Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./. 
 
 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định