VCCA

SuccessFactors hoàn tất thương vụ mua lại Jobs2web

edf40wrjww2News:News_Content

Với Jobs2web, các công ty có thể điều khiển các chương trình tuyển dụng trên điện thoại di động và mạng xã hội thông qua tất cả các kênh tiềm năng như Bing, Facebook, Google, Indeed, Jigsaw, Juju, LinkedIn, Twitter, Yahoo, ZoomInfo, và các mạng xã hội khác. Jobs2web phối hợp với hầu hết các nhà tuyển dụng lớn và hệ thống ÁT và sẽ nhanh chóng tích hợp với các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp của SuccessFactor. Hai công ty sẽ cùng nhau tiếp tục cải tiến, thâm nhập thị trường và hỗ trợ sản phẩm quảng cáo tuyển dụng độc lập. Thêm vào đó, hai công ty sẽ cùng nhau làm việc về việc kết hợp chương trình quản lý tuyển dụng tầm cỡ thế giới của SuccessFactors với chương trình quảng cáo tuyển dụng của Jobs2web nhằm đưa ra Hệ thống quản lý tuyển dụng hàng đầu

Ngoài khả năng được tiếp cận với chương trình tuyển dụng cải tiến và cập nhật, khách hàng có thể hưởng lợi từ công nghệ điện toán đám mây

Giám đốc tài chính/điều hành của Jobs2web Steve Shaffer sẽ lãnh đạo đơn vị kinh doanh mới của Job2web và nhóm làm việc cũ của Jobs2web. Ken Holec sẽ tiếp tục làm việc tại Jobs2web với tư cách là tư vấn chiến lược cho công ty

Lê Nguyễn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định