BVNTD

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

 Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) do ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành phần tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ngoài các thành viên thuộc Bộ Công Thương còn có nhiều thành viên từ các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học, và cơ quan liên quan khác.

Công tác sửa đổi Luật Cạnh tranh lần này hướng tới giải quyết những khiếm khuyết và bất cập trong các quy định hiện tại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả thực thi.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương