VCCA

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

edf40wrjww2News:News_Content

 Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) do ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành phần tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ngoài các thành viên thuộc Bộ Công Thương còn có nhiều thành viên từ các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học, và cơ quan liên quan khác.

Công tác sửa đổi Luật Cạnh tranh lần này hướng tới giải quyết những khiếm khuyết và bất cập trong các quy định hiện tại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả thực thi.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định