VCCA

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

edf40wrjww2News:News_Content

 Ban soạn thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) do ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành phần tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ngoài các thành viên thuộc Bộ Công Thương còn có nhiều thành viên từ các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học, và cơ quan liên quan khác.

Công tác sửa đổi Luật Cạnh tranh lần này hướng tới giải quyết những khiếm khuyết và bất cập trong các quy định hiện tại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả thực thi.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi