BVNTD

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh giữa Thụy Sĩ và Châu Âu bắt đầu có hiệu lực

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Thỏa thuận hợp tác đã thiết lập hàng loạt cơ chế cho phép Cơ quan cạnh tranh của Thụy Sĩ và Cơ quan cạnh tranh của Châu Âu hợp tác và trao đổi các thông tin được bảo mật thu thập được trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh. Đặc biệt, cơ quan cạnh tranh hai bên có thể cung cấp, trao đổi thông tin lẫn nhau liên quan đến các vụ việc cạnh tranh đang trong quá trình điều tra; phối hợp và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện khám xét; kiến nghị bên kia khởi xướng các hoạt động điều tra hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn; trao đổi, thông báo cho nhau về kết quả điều tra và việc thu thập thông tin trong các vụ việc điều tra mà một bên quan tâm; cung cấp, trao đổi các thông tin bí mật và các chứng cứ trong các vụ việc điều tra tương tự, thậm chí cả khi chưa có yêu cầu từ phía bên kia.

(Theo tin từ Ủy ban Châu Âu, website: http://ec.europa.eu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương