VCCA

Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cạnh tranh giữa Thụy Sĩ và Châu Âu bắt đầu có hiệu lực

edf40wrjww2News:News_Content

Thỏa thuận hợp tác đã thiết lập hàng loạt cơ chế cho phép Cơ quan cạnh tranh của Thụy Sĩ và Cơ quan cạnh tranh của Châu Âu hợp tác và trao đổi các thông tin được bảo mật thu thập được trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh. Đặc biệt, cơ quan cạnh tranh hai bên có thể cung cấp, trao đổi thông tin lẫn nhau liên quan đến các vụ việc cạnh tranh đang trong quá trình điều tra; phối hợp và hỗ trợ nhau trong việc thực hiện khám xét; kiến nghị bên kia khởi xướng các hoạt động điều tra hoặc thực hiện các biện pháp ngăn chặn; trao đổi, thông báo cho nhau về kết quả điều tra và việc thu thập thông tin trong các vụ việc điều tra mà một bên quan tâm; cung cấp, trao đổi các thông tin bí mật và các chứng cứ trong các vụ việc điều tra tương tự, thậm chí cả khi chưa có yêu cầu từ phía bên kia.

(Theo tin từ Ủy ban Châu Âu, website: http://ec.europa.eu)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định