VCCA

Thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 tuyển dụng viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021 (Kết quả chấm phúc khảo Vòng 2 tại đây).

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo đến thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo được biết.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty