BVNTD

Thông báo mời thầu cạnh tranh lựa chọn chuyên gia thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam”

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Nhằm đánh giá cấu trúc thị trường và thực trạng cạnh tranh trên thị trường xi măng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giám sát cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh đang tổ chức thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam” với sự hợp tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về luật và chính sách cạnh tranh tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với JICA tổ chức lựa chọn và thuê các chuyên gia tư vấn thực hiện một hoặc một số nội dung nghiên cứu nêu trên. Các chuyên gia quan tâm và có mong muốn thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam” có thể gửi hồ sơ dự thầu qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử cho Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 25 tháng 5 năm 2015.

Thông báo mời thầu và thông tin liên hệ xem chi tiết trong tệp đính kèm:

Tiếng AnhTiếng Việt

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương