VCCA

Thông báo mời thầu cạnh tranh lựa chọn chuyên gia thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam”

edf40wrjww2News:News_Content

Nhằm đánh giá cấu trúc thị trường và thực trạng cạnh tranh trên thị trường xi măng trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thu thập thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giám sát cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh đang tổ chức thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam” với sự hợp tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về luật và chính sách cạnh tranh tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với JICA tổ chức lựa chọn và thuê các chuyên gia tư vấn thực hiện một hoặc một số nội dung nghiên cứu nêu trên. Các chuyên gia quan tâm và có mong muốn thực hiện nghiên cứu “Đánh giá cạnh tranh trên thị trường xi măng Việt Nam” có thể gửi hồ sơ dự thầu qua đường bưu điện hoặc bằng thư điện tử cho Cục Quản lý cạnh tranh trước ngày 25 tháng 5 năm 2015.

Thông báo mời thầu và thông tin liên hệ xem chi tiết trong tệp đính kèm:

Tiếng AnhTiếng Việt

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định