BVNTD

Thông báo Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021

21/01/2022

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021 (Quyết định công nhận kết quả tại đây).

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương