VCCA

Thông báo tài liệu ôn tập thi vòng 2 viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

      Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo nội dung hướng dẫn ôn tập thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

      Nội dung kiến thức thi tuyển viên chức vòng 2 xem tại đây. 

      Thời gian tổ chức thi tuyển viên chức vòng 2 sẽ được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo sau./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định