BVNTD

Thông báo tài liệu ôn tập thi vòng 2 viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo – Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

04/11/2021

      Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo nội dung hướng dẫn ôn tập thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021.

      Nội dung kiến thức thi tuyển viên chức vòng 2 xem tại đây. 

      Thời gian tổ chức thi tuyển viên chức vòng 2 sẽ được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo sau./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương