BVNTD

Thông báo thời hạn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

 

Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải công văn số 789/QLCT-P5 nêu trên kèm theo thông báo này để các doanh nghiệp liên quan tham khảo.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương