VCCA

Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019)

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến sẽ tổ chức đợt III kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo kế hoạch dự kiến như sau:

1. Dự kiến thời gian: Ngày 21 tháng 9 năm 2019

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội

3. Hình thức: Thi viết tự luận.

Trường hợp có nhu cầu đề nghị kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, đề nghị các doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về Cục CT&BVNTD trước ngày 12 tháng 9 năm 2019. Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp đầu mối liên hệ để Cục CT&BVNTD thông báo lại về kế hoạch tổ chức thi cụ thể.

Thông tin chi tiết về đợt III kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tại Tp. Hà Nội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục http://www.vcca.gov.vn): Thông tin thí đủ điều kiện dự thi; thông báo cụ thể việc tổ chức thi (Số báo danh thí sinh; Phòng thi; ngày thi, địa điểm thi)…

Cục CT&BVNTD thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Văn phòng./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định