VCCA

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam”

     Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện việc thu thập các thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu; tiến hành khảo sát bằng phiếu khảo sát đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử, doanh nghiệp bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên các website thương mại điện tử và người tiêu dùng; thực hiện phỏng vấn chuyên sâu đối với đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam; dự thảo nội dung một số phần trong báo cáo nghiên cứu được phân công. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp tại Cục, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 24/8/2020 đến trước 17h00 ngày 31/8/2020 theo thông tin liên hệ dưới đây:

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,TP. Hà Nội

     Liên hệ: Trung tâm thông tin, Tư vấn và Đào tạo

     Người liên hệ: Chị Hoàng Thị Thu Trang

     Email: tranghtt@moit.gov.vn         Điện thoại: (024) 22205002.

     Trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định