VCCA

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam”

     Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam”.
     Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện việc thu thập các thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tiến hành khảo sát thông qua hình thức (i) Phiếu khảo sát đối với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, các doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp; (ii) Phỏng vấn chuyên sâu đối với đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Kết thúc khảo sát và phỏng vấn, chuyên gia tư vấn sẽ dự thảo nội dung một số phần trong báo cáo nghiên cứu được phân công. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.
     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp tại Cục, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 6/10/2020 đến trước 17h00 ngày 13/10/2021 theo thông tin liên hệ dưới đây:
     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG
     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
     Website: www.vcca.gov.vn
     Liên hệ: Tiêu Quang Khánh.   Email: khanhtiq@moit.gov.vn
     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003   
     Trân trọng thông báo./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định