BVNTD

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam”

06/10/2021

     Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam”.
     Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện việc thu thập các thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu, tiến hành khảo sát thông qua hình thức (i) Phiếu khảo sát đối với các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, các doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp; (ii) Phỏng vấn chuyên sâu đối với đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh, cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Kết thúc khảo sát và phỏng vấn, chuyên gia tư vấn sẽ dự thảo nội dung một số phần trong báo cáo nghiên cứu được phân công. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.
     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp tại Cục, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 6/10/2020 đến trước 17h00 ngày 13/10/2021 theo thông tin liên hệ dưới đây:
     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG
     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
     Website: www.vcca.gov.vn
     Liên hệ: Tiêu Quang Khánh.   Email: khanhtiq@moit.gov.vn
     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003   
     Trân trọng thông báo./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương