BVNTD

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện nghiên cứu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và các doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ)”

11/09/2020

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện nghiên cứu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn và các doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ)”.

Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện việc thu thập các thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu; tiến hành khảo sát bằng phiếu khảo sát đối với doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn và các doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ; thực hiện phỏng vấn chuyên sâu đối với đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp FDI trong việc tuân thủ pháp luật cạnh tranh; dự thảo nội dung một số phần trong báo cáo nghiên cứu được phân công.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp tại Cục, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 10/9/2020 đến trước 17h00 ngày 25/9/2020 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Nộp trực tiếp tại:

                CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

      Bộ Công Thương

      Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Hoặc Nộp qua email đến địa chỉ:

     Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế – Cục CT&BVNTD

      Email: tranglh@moit.gov.vn

      Tel: 84-24- 222.05.002 (Máy lẻ: 1055 – Chị Lê Huyền Trang);

      Fax: 84-24-222.05.003   

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch;

2. Đề xuất nội dung nghiên cứu;

3. Đề xuất chi phí tiến hành nghiên cứu.

 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l