BVNTD

Thông báo về việc cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

28/10/2020

         Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ đề về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) cho các Công ty dưới đây:
         – Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHDC lần thứ 01 cho Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 2020;
         – Cấp sửa đổi, bỏ sung Giấy cứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 01 cho Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 2020.
         Hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Doanh nghiệp nói trên đã được Cục CT&BVNTD cập nhật vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trên website của Cục: www.bhđc.vcca.gov.vn.
         Cục CT&BVNTD xin thông báo để các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo dõi./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương