BVNTD

Thông báo về việc cấp sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

28/10/2020

         Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ đề về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) cho các Công ty dưới đây:
         – Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHDC lần thứ 01 cho Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 2020;
         – Cấp sửa đổi, bỏ sung Giấy cứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC lần thứ 01 cho Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 2020.
         Hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Doanh nghiệp nói trên đã được Cục CT&BVNTD cập nhật vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trên website của Cục: www.bhđc.vcca.gov.vn.
         Cục CT&BVNTD xin thông báo để các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo dõi./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l