VCCA

Thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam

     Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Hiện tại, Văn phòng tại trụ sở chính của Công ty tại số 39, đường Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đang  trong quá trình sửa chữa. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên hệ công tác với các đơn vị trong khoảng thời gian này, Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam thông báo địa chỉ tạm thời được Công ty sử dụng để liên hệ, công tác, cụ thể như sau: Phòng 601, Lầu 6, Khu B, Tòa nhà Thông tấn xã, số 116 -118 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: ALMARINEZ MIRANDA DAVE.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 057/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 06 tháng 7 năm 2017

2. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: NGUYỄN THANH TÚ, chức vụ: Nhân viên, điện thoại: 0977 905 054, email: vn.csr@organogold.com.

3. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Tính đến nay, Cục CT&BVNTD chưa tiếp nhận bất kỳ đơn nào của người tham gia bán hàng đa cấp yêu cầu Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam giải quyết quyền lợi hợp pháp phát sinh từ hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục CT&BVNTD đăng tải Thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam có quyền thông báo đến Cục CT&BVNTD về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục CT&BVNTD trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH Organo Gold Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia./.

       

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định