BVNTD

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Một thành viên Visi Việt Nam (tên cũ: Công ty Cổ phần Visi Việt Nam)

22/07/2019

      – Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Visi Việt Nam.

– Địa chỉ trụ sở chính: 196/1/18 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ cũ: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

– Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: 196/1/18 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: NGUYỄN VĂN ĐỐI.

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 024/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần 01 ngày 13 tháng 5 năm 2016.

– Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả.

– Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

– Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 15 tháng 11 năm 2017.

– Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: LÊ THỊ HOAN, chức vụ: Nhân viên, điện thoại: 0904 075 303; email: hoanl.iamvisi@yahoo.com.

Công ty TNHH Một thành viên Visi Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục CT&BVNTD để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

      Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương