VCCA

Thông cáo báo chí về kết quả xác minh vụ việc 3 doanh nghiệp viễn thông cùng điều chỉnh giá cước dịch vụ dữ liệu 3G từ ngày 16 tháng 10 năm 2013

edf40wrjww2News:News_Content

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Công văn số 10697/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương xin công bố kết quả xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh của 3 doanh nghiệp viễn thông trong đợt điều chỉnh cước dịch vụ dữ liệu 3G vừa qua.

Bản Thông cáo báo chí xem tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định