BVNTD

Thông tin về giao dịch tập trung kinh tế dự kiến giữa Công ty SK Ecoplant Co., Ltd. và Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco

20/10/2022

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) hiện đang tiến hành xem xét, đánh giá Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) theo hình thức mua lại doanh nghiệp giữa Công ty SK Ecoplant Co., Ltd. và Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco (các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).

1. Tóm tắt giao dịch tập trung kinh tế

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp tại hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty SK Ecoplant Co., Ltd. (“SK Ecoplant”) dự kiến mua lại phần cổ phần đạt mức kiểm soát chi phối Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco (“Pedaco”) từ cổ đông hiện hữu của công ty. Giao dịch dự kiến dẫn đến việc Công ty SK Ecoplant sẽ kiểm soát, chi phối Công ty Pedaco theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Thông tin về các doanh nghiệp tham gia TTKT như sau:

– Công ty SK Ecoplant (bên mua) được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất bao gồm: Xây dựng đường cao tốc, đường phố và đường bộ, sản xuất ngói bê tông, ngói lợp, gạch ngói. Năm 2021, doanh nghiệp mở rộng hoạt động với các giải pháp về môi trường và năng lượng. Công ty SK Ecoplant là thành viên của Tập đoàn SK Hàn Quốc.

– Công ty Pedaco (công ty mục tiêu) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải (gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt). Pedaco hiện đang sở hữu và vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải – sản xuất phân hữu cơ LAGI tại tỉnh Bình Thuận. Dự án có diện tích 30 ha với công suất xử lý chất thải ở mức: 195 tấn/ ngày đối với chất thải sinh hoạt; 255 tấn/ ngày với chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.

2. Nội dung lấy ý kiến đánh giá

Để phục vụ công tác đánh giá giao dịch tập trung kinh tế của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật cạnh tranh, Cục CT&BVNTD trân trọng đề nghị các cá nhân và tổ chức có liên quan trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải có ý kiến về tác động của giao dịch tập trung kinh tế nói trên đến cạnh tranh trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

– Nhận định về tác động của giao dịch mua lại doanh nghiệp nói trên đến lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải (gồm chất thải nguy hại và không nguy hại) tại Việt Nam

– Nhận định về tác động tích cực của giao dịch tập trung kinh tế nói trên đối với (i) việc phát triển của ngành, lĩnh vực và khoa học, công nghệ theo chiến lược, quy hoạch của Nhà nước, cụ thể là chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xử lý rác thải; (ii) việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; và (iii) Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Cục CT&BVNTD trân trọng đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan có ý kiến đối với giao dịch tập trung kinh tế nói trên và gửi về Cục CT&BVNTD trước ngày 04 tháng 11 năm 2022. Sau thời hạn nói trên, Cục CT&BVNTD không nhận được ý kiến thì xin được hiểu là giao dịch tập trung kinh tế nêu trên không ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

3. Thông tin đóng góp xin gửi tới địa chỉ:

Anh Tiêu Quang Khánh – Phòng kiểm soát tập trung kinh tế

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email: khanhtiq@moit.gov.vn

Tel: 84-24- 22205002                         Fax: 84-24-22205003./.          

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương