BVNTD

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty Hitachi, Ltd., Công ty Hitachi Metals, Ltd. và Công ty K.K.BCJ-52.

01/11/2021

   Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Hitachi, Ltd., Công ty Hitachi Metals, Ltd. và Công ty K.K.BCJ-52. (sau đây gọi là các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế).
  Giao dịch TTKT là việc Công ty K.K.BCJ-52 dự kiến mua lại 100% cổ phần của Công ty Hitachi Metals, Ltd. từ Công ty Hitachi, Ltd. (53,38%) và từ các cổ đông đại chúng (46,62%) để nắm quyền, kiểm soát chi phối toàn bộ công ty này. 
  Các doanh nghiệp tham gia TTKT là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Nhật Bản. Trong đó, Công ty K.K.BCJ-52. là doanh nghiệp đầu tư tài chính, Công ty Hitachi, Ltd. và Công ty Hitachi Metals là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin. 
   Giao dịch nói trên được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng các doanh nghiệp TTKT có tài sản và doanh thu phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam vượt ngưỡng 3000 tỷ đồng nên giao dịch này thuộc ngưỡng thông báo TTKT tại Việt Nam.
   Ngày 15 tháng 10 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương