VCCA

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty Premier Oil PLC và Công ty Chrysaor Holdings Limited

Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty Premier Oil PLC (Premier) và Công ty Chrysaor Holdings Limited (Chrysaor). Cụ thể, Công ty Premier dự kiến mua lại 100% cổ phần của Công ty Chrysaor. Giao dịch này được thực hiện ở nước ngoài.

 Công ty Premier và Công ty Chrysaor đều có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ thô và khí tự nhiên nhưng chỉ có Công ty Premier tiến hành hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam. Sau giao dịch, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên tại thị trường Việt Nam không thay đổi đáng kể.

          Ngày 12 tháng 01 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định