VCCA

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH HWASEUNG VINA và Công ty TNHH S-PRINT, INC.

Ngày 18 tháng 1 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty TNHH HWASEUNG VINA (Hwaseung Vina) và Công ty TNHH S-PRINT, INC.(S-print). Cụ thể, Công ty Hwaseung dự định nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty S-print từ các thành viên góp vốn của Công ty S-print.

 Công ty Hwaseung Vina là nhà sản xuất giày dép thể thao, sandal thể thao, sản xuất keo, bao bì plastics… Công ty S-print  hoạt động chính trong lĩnh vực in hoa văn trên vải, bao gồm in vải để gia công giày dép. Sau giao dịch, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên tại thị trường Việt Nam không thay đổi đáng kể.

          Ngày 08 tháng 2 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi