VCCA

Thông tin về hoạt động tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH HWASEUNG VINA và Công ty TNHH S-PRINT, INC.

Ngày 18 tháng 1 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) đầy đủ, hợp lệ giữa Công ty TNHH HWASEUNG VINA (Hwaseung Vina) và Công ty TNHH S-PRINT, INC.(S-print). Cụ thể, Công ty Hwaseung dự định nhận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty S-print từ các thành viên góp vốn của Công ty S-print.

 Công ty Hwaseung Vina là nhà sản xuất giày dép thể thao, sandal thể thao, sản xuất keo, bao bì plastics… Công ty S-print  hoạt động chính trong lĩnh vực in hoa văn trên vải, bao gồm in vải để gia công giày dép. Sau giao dịch, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên tại thị trường Việt Nam không thay đổi đáng kể.

          Ngày 08 tháng 2 năm 2021, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc TTKT nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định