BVNTD

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Honda Motor Co., Ltd (Honda), Công ty Keihin Corporation (Keihin), Công ty Showa Corporation (Showa), Công ty Nissin Kogyo Co., Ltd (Nissin Kogyo) và Công ty Hitachi Automotive Systems, Ltd (Hitachi AMS)

07/07/2020

     Giao dịch TTKT được thực hiện tại Nhật Bản, tuy nhiên các doanh nghiệp tham gia TTKT có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô, mô tô, linh kiện, phụ kiện dành cho xe ô tô và mô tô tại thị trường Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp tham gia TTKT thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

     Sau giao dịch TTKT, Keihin, Showa, Nissin sẽ sáp nhập vào Hitachi AMS, trong đó, Honda sẽ sở hữu 33.4%, Hitachi sở hữu 66.6%. Các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn tồn tại và hoạt động độc lập, do đó giao dịch không làm thay đổi cấu trúc thị trường tại Việt Nam.

     Ngày 01 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l