VCCA

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Honda Motor Co., Ltd (Honda), Công ty Keihin Corporation (Keihin), Công ty Showa Corporation (Showa), Công ty Nissin Kogyo Co., Ltd (Nissin Kogyo) và Công ty Hitachi Automotive Systems, Ltd (Hitachi AMS)

     Giao dịch TTKT được thực hiện tại Nhật Bản, tuy nhiên các doanh nghiệp tham gia TTKT có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ô tô, mô tô, linh kiện, phụ kiện dành cho xe ô tô và mô tô tại thị trường Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp tham gia TTKT thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh Việt Nam.

     Sau giao dịch TTKT, Keihin, Showa, Nissin sẽ sáp nhập vào Hitachi AMS, trong đó, Honda sẽ sở hữu 33.4%, Hitachi sở hữu 66.6%. Các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn tồn tại và hoạt động độc lập, do đó giao dịch không làm thay đổi cấu trúc thị trường tại Việt Nam.

     Ngày 01 tháng 7 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định