BVNTD

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Bia Anheuser- Busch InBev Việt Nam và Công ty TNHH Sản xuất Bia SAB

01/12/2020

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) giữa Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev Việt Nam (ABI Việt Nam) và Công ty TNHH Sản xuất Bia SAB (SAB Việt Nam). Hai doanh nghiệp dự định tham gia TTKT cùng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bia trên thị trường Việt Nam.

  Công ty SAB Việt Nam dự kiến sáp nhập vào Công ty ABI Việt Nam. Sau TTKT, Công ty Công ty ABI Việt Nam sẽ tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty SAB Việt Nam, bao gồm cả công ty con là SAB Ditribution.

          Ngày 23 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương