BVNTD

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH Tae Kwang MTC Việt Nam (Tae Kwang MTC) và Công ty Cổ phần Jin Heoung Vina (Jin Heoung)

19/11/2020

          Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế (TTKT) của Công ty TNHH Tae Kwang MTC Việt Nam (Tae Kwang MTC) và Công ty Cổ phần Jin Heoung Vina (Jin Heoung).

         Theo hồ sơ thông báo TTKT, Công ty Tae Kwang MTC dự kiến mua lại 100% cổ phần của Công ty Jin Heoung Vina. Giao dịch là TTKT theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia TTKT nói trên có hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giầy dép và phụ kiện giầy dép trên thị trường Việt Nam.

         Ngày 11 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14, Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương