BVNTD

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa tập đoàn Samsung Display Co., Ltd. Và Công ty TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.

08/12/2020

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Samsung Display Co., Ltd. (SDC), Công ty Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. (SSL), Công ty Samsung Suzhou Module Co., Ltd. (SSM), và Công ty TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. (CSOT) (các doanh nghiệp tham gia TTKT).

SDC là công ty trực thuộc tập đoàn Samsung Electronics và chuyên kinh doanh trong lĩnh vực màn hình bán dẫn. SSL và SSM là hai nhà máy của SDC chuyên sản xuất tấm nền màn hình LCD tại Trung Quốc. CSOT là một tập đoàn có trụ sở tại Trung Quốc chuyên kinh doanh và sản xuất tấm nền màn hình LCD. Việc tập trung kinh tế giữa SDC, SSL, SSM và CSOT được diễn ra tại Trung Quốc, tuy nhiên các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đều có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thông qua việc xuất khẩu các tấm nền màn hình vào thị trường Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật Cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Theo hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, CSOT dự định mua lại mảng kinh doanh tấm nền màn hình LCD của SDC tại Trung Quốc, dẫn tới việc CSOT giành được quyền kiểm soát chi phối toàn bộ hoạt động kinh doanh của SSL và SSM, là hình thức tập trung kinh tế mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

          Ngày 20 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l