VCCA

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (Gelex) và Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Viglacera).

Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo Tập trung kinh tế (TTKT) giữa Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (Gelex) và Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Viglacera) (các doanh nghiệp tham gia TTKT).

Theo đó, Gelex dự kiến sẽ tăng tỉ lệ sở hữu của mình lên trên 50% vốn điều lệ tại Viglacera thông qua hình thức mua thêm cổ phiếu của Viglacera trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau giao dịch TTKT, Gelex sẽ nắm quyền kiểm soát, chi phối đối với Viglacera.

Gelex và Viglacera là hai doanh nghiệp có tiền thân là các doanh nghiệp quốc doanh, nhưng hiện tại cả hai doanh nghiệp trên đều hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Gelex hiện hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị điện, còn Viglacera hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị vệ sinh và bất động sản. Sau TTKT, Gelex dự định tập trung vào phát triển kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

           Ngày 01 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định