VCCA

Thông tin về việc rà soát điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)

     Thời hạn cho hưởng miễn trừ là 05 năm và sẽ được gia hạn tự động nếu doanh nghiệp TTKT không vi phạm các điều kiện cho hưởng miễn trừ quy định tại Quyết định số 2327/QĐ-TTg và không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nào khác. Doanh nghiệp hình thành sau TTKT là Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

     Ngày 22 tháng 12 năm 2019, sau khi hết thời hạn cho hưởng miễn trừ, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam đã gửi công văn báo cáo việc thực hiện các điều kiện cho hưởng miễn trừ tới Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

     Ngày 05 tháng 5 năm 2020, sau khi rà soát và tham vấn ý kiến từ các bên liên quan, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời Napas. Theo đó, Napas đã thực hiện đầy đủ các điều kiện cho hưởng miễn trừ theo quy định.

     Hiện nay, Luật Cạnh tranh 2004 đã hết hiệu lực thi hành. Luật Cạnh tranh năm 2018 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 không còn quy định về miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm. Do đó, Napas tiếp tục hoạt động kinh doanh đảm bảo phù hợp với Luật Cạnh tranh 2018 và pháp luật về ngân hàng. Trường hợp Napas có hành vi vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

     Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác giám sát thị trường đối với doanh nghiệp có vị trí độc quyền/ vị trí thống lĩnh trên thị trường, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp tiếp tục báo cáo với Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có những thay đổi liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và các loại phí dịch vụ để đảm bảo không phân biệt đối xử, không gây thiệt hại cho khách hàng và người tiêu dùng.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi