BVNTD

Thông tin về việc rà soát điều kiện và nghĩa vụ cho hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế của Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas)

08/05/2020

     Thời hạn cho hưởng miễn trừ là 05 năm và sẽ được gia hạn tự động nếu doanh nghiệp TTKT không vi phạm các điều kiện cho hưởng miễn trừ quy định tại Quyết định số 2327/QĐ-TTg và không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh nào khác. Doanh nghiệp hình thành sau TTKT là Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

     Ngày 22 tháng 12 năm 2019, sau khi hết thời hạn cho hưởng miễn trừ, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam đã gửi công văn báo cáo việc thực hiện các điều kiện cho hưởng miễn trừ tới Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

     Ngày 05 tháng 5 năm 2020, sau khi rà soát và tham vấn ý kiến từ các bên liên quan, Bộ Công Thương đã có văn bản trả lời Napas. Theo đó, Napas đã thực hiện đầy đủ các điều kiện cho hưởng miễn trừ theo quy định.

     Hiện nay, Luật Cạnh tranh 2004 đã hết hiệu lực thi hành. Luật Cạnh tranh năm 2018 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 không còn quy định về miễn trừ đối với tập trung kinh tế bị cấm. Do đó, Napas tiếp tục hoạt động kinh doanh đảm bảo phù hợp với Luật Cạnh tranh 2018 và pháp luật về ngân hàng. Trường hợp Napas có hành vi vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018 sẽ bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

     Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác giám sát thị trường đối với doanh nghiệp có vị trí độc quyền/ vị trí thống lĩnh trên thị trường, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp tiếp tục báo cáo với Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có những thay đổi liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và các loại phí dịch vụ để đảm bảo không phân biệt đối xử, không gây thiệt hại cho khách hàng và người tiêu dùng.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương