BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế của Công ty Masan Meatlife, Công ty ANCO, Công ty MNS Meat và Công ty TNHH MNS Feed

08/01/2021

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của các doanh nghiệp Công ty Cổ phần Masan Meatlife (Masan Meatlife), Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (ANCO), Công ty TNHH MNS Meat (MNS Meat) và Công ty TNHH MNS Feed (MNS Feed).

Theo đó, các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thực hiện các giao dịch tái cấu trúc nội bộ giữa các công ty trong Tập đoàn Masan để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mảng (i) chăn nuôi và chế biến thịt và (ii) sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Cụ thể, trong giai đoạn 1 của giao dịch, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế dự kiến sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu trong Công ty TNHH MNS Meat cho Công ty CP Công ty Masan Meatlife. Sau giao dịch mua lại, Công ty Masan Meatlife sẽ là công ty mẹ trực tiếp sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty MNS Meat; do đó Masan Meatlife sẽ trực tiếp quản lý toàn bộ mảng hoạt động chăn nuôi, chế biến thịt heo của MNS Meat.

Tiếp theo, để tổ chức lại mảng kinh doanh của các công ty con thuộc Masan Meatlife tập trung trong các lĩnh vực (i) chăn nuôi, chế biến thịt heo và (ii) sản xuất thức ăn chăn nuôi, Masan Meatlife sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần 99,99% vốn góp sở hữu trong Công ty ANCO cho Công ty MNS Feed. Sau giao dịch mua lại này, Công ty MNS Feed sẽ là công ty mẹ trực tiếp sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty ANCO và trực tiếp quản lý, kinh doanh toàn bộ mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty ANCO.

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương