BVNTD

Thông tin về việc tập trung kinh tế của TLC Holdings II Pte. Ltd và Hetat Holdings Pte. Ltd

22/01/2021

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (‘Cục CT&BVNTD’) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của các doanh nghiệp: (1) Hetat Holdings Pte. Ltd; (2) TLC Holdings II Pte. Ltd; (3) TLC Modular Pte. Ltd; (4) Công ty Cổ phần xây dựng Mô-đun TLC (‘TLC Cons’); (5) Công ty TNHH Sản xuất Mô đun TLC Việt Nam (‘TLCM’); (6) Công ty TNHH Kongsberg Maritime Việt Nam. Các doanh nghiệp thông báo tập trung kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mô-đun thép tiền chế, dịch vụ xây dựng công trình công nghiệp và các công trình dân dụng khác tại Việt Nam.

Giao dịch dự kiến: TLC Holdings II Pte. Ltd dự định mua lại 60% vốn điều lệ của TLC Modular Pte. Ltd, thông qua đó chi phối TLC Modular Pte. Ltd và gián tiếp sở hữu TLCM và TLC Cons tại Việt Nam. Do đó, tập trung kinh tế dự kiến của các bên là tập trung kinh tế theo hình thức “Mua lại doanh nghiệp” theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp Hetat Holdings Pte. Ltd, TLC Holdings II Pte. Ltd, TLC Modular Pte. Ltd, Công ty Cổ phần xây dựng Mô-đun TLC, Công ty TNHH Sản xuất Mô đun TLC Việt Nam và Công ty TNHH Kongsberg Maritime Việt Nam không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương